Tuesday, February 14, 2012

Хамгаалалт.

2012.02.16-ны 13.00, 15.00 цагуудад ЭМШУИС-ийн 220 тоот өрөөнд (Эрдмийн өргөөнд) дараах хүмүүс АУ-ны докторын зэрэг хамгаалах гэж байна.
13.00 цагт Цэндийн Дэлгэрэх "Бамбайн булчирхайн хавдрыг хэт авиан шинжилгээгээр оношлох асуудалд"
15.00 цагт Г. Энхжаргал "Агаарын бохирдлын үнэлгээ, ЭМ-ийн нөлөөллийг судалсан дүн"