Wednesday, October 25, 2017

Магистрантын ажлын дэвтрээ ирж авна уу

2017-2018 оны намрын элсэгчдийн Магистрантын ажлын дэвтэр бэлэн болсон тул Хэсгийн ахлагч нар (хэсгийн ахлагчаа сонгосон байх) ирж 322 тоотоос 15:00-17:00 цагийн хооронд ирж авна уу.

Monday, October 23, 2017

M208. M209. M118 ангиудын мэргэжлийн суурь хичээл болон мэргэжшүүлэх хичээлүүдийн хуваарь гарсан

M208. M209. M118 ангиуд буюу
 • Эрүүл мэндийн бодлого удирдлага
 • Нийгмийн эрүүл мэнд
 • Орчин ба Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд ангиудын мэргэжлийн суурь хичээл болон мэргэшүүлэх хичээлүүдийн хуваарь гарсан.
Хичээлийн хуваарь хэсгээс харна уу.

Friday, October 20, 2017

“Шинжлэх ухааны бүтээл бичих хялбаршуулсан програм хангамж, технологийг /EndNote, Reference tools/ эзэмших нь” сэдэвт сургалт

“Шинжлэх ухааны бүтээл бичих хялбаршуулсан програм хангамж, технологийг /EndNote, Reference tools/ эзэмших нь” сэдэвт сургалт 2017 оны 10 сарын 24нд 15 цагаас анагаах ухааны төв номын санд болно. 
Оролцогчид хувийн notebook-тэйгээ ирэх шаардлагата.
 • Сургалтын төлбөр 25000 төг
 • Төлбөр төлөх данс: Хаан банк 5031299382/ 
 • Бүртгэл: Дараах холбоосоор хандаж бүртгүүлнэ үү.  
 • https://goo.gl/H3QzXR 
 • Утас: 91871199, 90198990 
 • Е-mail: bayartsengel@mnums.edu.mn

Monday, October 16, 2017

Хичээлийн хуваарь гарсан

 • 2016-2017 оны Хаврын элсэлтийн 1-р дамжааны Мэргэжлийн хичээлийн хуваарь,
 • 2017-2018 оны Намрын элсэлтийн 1-р дамжааны Үндсэн хичээлүүдийн хуваарь гарсан тул Хичээлийн хуваарь хэсгээс үзнэ үү.

Sunday, October 15, 2017

НЭМ-ийн магистрантуудын анхааралд:

НЭМС-ийн Эпидемиологи Биостатистикийн тэнхим дээр хэрэгжиж байгаа судалгаанд ажиллаж магистрын зэргээ хамгаалах сонирхолтой оюутнууд холбоо барина уу. 

Холбоо барих:
Д.Даваалхам 99090141 
Эпидемиологи Биостатистикийн тэнхим
НЭМС

Thursday, October 12, 2017

Сургалт-семинар зохион байгуулах тухай

Судлаачдын хүсэлтээр “Шинжлэх ухааны бүтээл бичих хялбаршуулсан програм хангамж, технологийг /EndNote, Reference tools/ эзэмших нь” сэдэвт сургалт 2017 оны 10 сарын 17-нд 17:00 цагаас анагаах ухааны төв номын санд болно. Оролцогчид хувийн notebook-тэйгээ ирэх шаардлагатай. 
Сургалтын төлбөр: 25000 төг, 
Төлбөр төлөх данс: Хаан банк 5031299382
Бүртгэл: Дараах холбоосоор хандаж бүртгүүлнэ үү.  https://goo.gl/nVBVdS
Утас: 91871199, 90198990 
Е-mail: bayartsengel@mnums.edu.mn

Monday, October 2, 2017

Судалгааны арга зүй хичээлийг үзэж буй оюутнуудын анхааралд:

Магистрантуудын судалгааны төсөл бичих загвар 

Судалгааны ажлын төслийг дараахь зааврын дагуу бичнэ үү. Магистрантууд нь төслийг ЭБС тэнхимд 2017/10/13-ны дотор хүлээлгэн өгнө. Төсөл нь монгол дээр Windows Word программ Arial font-оор, үсгийн 12 хэмжээтэйгээр, мөн хоорондын зай single, нийт 3-10 нүүр байна.

Агуулга 
 1. Удиртгал: Удиртгал хэсэгт манай оронд болон гадны оронд судлагдсан байдал, судалж буй үзэгдлийг тоо баримтаар баталгаажуулах, судлахын ач холбогдол, шинэлэг тал зэргийг тусгана. Судлах шаардлага, хэрэгцээ байгааг үндэслэл сайтай тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Удиртгал хэсэгт 5-аас доошгүй дотоодын болон олон улсын нэр хүндтэй сэтгүүлийн өгүүлэл ашигласан байх шаардлагатай.
 2. Судалгааны зорилт: Судлах асуудлыг нэг өгүүлбэрт багтаан товч оновчтой тодорхойлох 
 3. Зорилт: Зорилт нь өвөрмөц, хэмжигдэхүйц байх ёстой. Зорилтуудын судалгааны үед зохион байгуулах үйл ажиллагаанаас ялгах хэрэгтэй. 
 4. Таамаглал: Судалгааны ажлын таамаглалыг зорилт бүрээр 1-ээс доошгүйг боловсруулна. Нийт 5 хүртэлх таамаглал байж болно. 
 5. Судалгааны загвар, арга: Судалгааны загварыг зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Сонгосон загвар нь тухайн асуудлыг судлахад тохиромжтой байх ёстой. 
 6. Мэдээ мэдээлэл цуглуулах арга: Тоон болон чанарын мэдээлэл цуглуулах аргын алиныг судалгаанд ашиглах эсэхээ тодорхойлно. Судалгаанд асуумж судалгаа хэрэглэх бол асуумжийг ярилцлагаар судалгааг авах бол ярилцлагын удирдамжийг, өвөрмөц судалгааны аргыг хэрэглэх лабораторын шинжилгээний аргыг дэлгэрэнгүйгээр хавсралтанд оруулах шаардлагатай. 
 7. Түүвэр: Түүвэр нь төлөөлөхүйц ба дотоод найдвартай байдлыг хангасан байна. Судалгаанд оруулах шалгуур болон түүвэрлэх аргаа тодорхойлно. Хэрэв интервенци хийхээр бол хэрхэн хийх болон эмчилгээний бүлэгт хэнийг оруулахаа бичнэ. Хэрэв интервенци хийхгүй бол энэ хэсэгт бичихгүй. 
 8. Хэмжигдэхүүн: Хэмжигдэхүүнийг тодорхойлох 
  • a) Нөлөөлөл 
  • b) өвчин 
  • c) бусад хэмжихдэхүүн 
  • d) төөрөгдүүлэгч, хавсарсан нөлөөлөлийг тооцох бол товч тайбарлах 
  • e) найдвартай ба хүчин төгөлдөр байдлын тухай мэдээлэл 
 9. Судалгааг зохион байгуулах: Судалгааны мэдээ, мэдэлэлийг хэрхэн цуглуулах үйл явцыг тодорхойлно. Жишээлбэл: асуумж судалгаа, судалгааны карт, лабораторын шинжлэгдхүүн, хоёрдогч мэдээлэлийн эх сурвалж зэргийг оруулна. Хэрэв байвал хэрхэн цуглуулахыг бичнэ. Судалгааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг (time table) хавсралтаар харуулна уу. 
 10. Data management: Мэдээлэл оруулах, хадгалах, нууцлах талаар бичнэ. 
 11. Боловсруулалт : Статистик анализ хийх төлөвлөгөөгөө танилцуулна. Таамаглал тус бүрээр хэрхэн анализ хийхийг тодорхойлно. 
 12. Ёс зүйн асуудал: Судалгаанд оролцогчдын эрсдэлийг тодорхойлно. Тухайн судалгаагаар ес зүйн асуудал хөндөгдсөн бол хэрхэн шийдэж болохыг судлаач тайлбарлана. 
 13. Ашигласан хэвлэлийн тойм: Дотоод болон гадаадын нэр хүндтэй сэтгүүлээс 5-аас доошгүй өгүүллийг ашигласан байх хэрэгтэй. 
 14. Судалгаанаас гарах үр дүн: Зорилтуудын дагуу судалгаанаас гарах дүнгээ оновчтой илэрхийлнэ.

Магистрын сургалт: Анги хуваарилалт 2017-2018 Намрын улирал

Магистрын сургалтын 2017-2018 оны Намрын улирлын элсэлтийн    1-р дамжааны анги хуваарилалт

Овог Нэр Анги Элсэж буй мэргэжлийн чиглэл
1 Догсом Очгэрэл М101 Био-Анагаах ухаан
2 Гансүх Энхжин М101 Био-Анагаах ухаан
3 Насанжаргал Оюунсүрэн М101 Био-Анагаах ухаан
4 Бямбасүрэн Нямжав М101 Био-Анагаах ухаан
5 Дашням Алтангадас М101 Био-Анагаах ухаан
6 Энхдалай Будгэрэл М101 Био-Анагаах ухаан
7 Анхбат Мөнхзаяа М101 Бичил амь судлал
8 Уламбаяр Намуунбаяр М101 Бичил амь судлал
9 Эрдэнэбаатар Ариунгэрэл М101 Бичил амь судлал
10 Батбаясгалан Хулан М101 Бичил амь судлал
11 Хас-Очир Доржсүрэн М101 Дархлаа судлал
12 Түвдэнжамц Балжинням М101 Дархлаа судлал
13 Мягмар Халиун М101 Дархлаа судлал
14 Энхжаргал Баасансүрэн М101 Дархлаа судлал
15 Мѳнхжаргал Батхишиг М101 Дархлаа судлал
16 Зоригт Энхжин М102 Дархлаа судлал
17 Болормаа Бадмаараг М102 Дархлаа судлал
18 Данаасүрэн Мөнхзул М102 Дархлаа судлал
19 Баасантуул Дэлгэртуяа М102 Дархлаа судлал
20 ЭНХБАЯР БУДЗАЯА М102 Дархлаа судлал
21 Баярхүү Дарамжав М102 Лабораторийн оношлогоо
22 Энхцэцэг Ариунаа М102 Молекул биологи
23 Жаргалсайхан Одонгоо М102 Молекул биологи
24 Тэгшээ Билгүүн М102 Молекул биологи
25 Саулетбек Арнабек М102 Молекул биологи
26 Мөнхзориг Энхбилэг М102 Молекул биологи
27 Нарантуяа Цогтбаатар М102 Молекул биологи
28 Бадрах Бямбасүрэн М102 Молекул биологи
29 Золзаяа Сүнжидмаа М102 Морфологи
30 Нанзаддорж Тайван М102 Морфологи
31 Батэрдэнэ Эрдэнэсувд М102 Морфологи
32 Чулуунбаатар Энхдэлгэр М103 Удам зүй /Хүний генетик/
33 Пүрэвдорж Болортунгалаг М103 Физиологи
34 Лхагва Ома М103 Физиологи
35 Наянтай Эрхэмбаяр М103 Физиологи
36 Цэнджав Цахим-Эрдэнэ М103 Физиологи
37 Давгадорж Цэрэнханд М103 Физиологи
38 Батцоож Уянга М103 Физиологи
39 Ганбат Ханхүү М103 Шүүхийн анагаах ухаан
40 Раднаабазар Номиунгэрэл М103 Эс судлал
41 Ганбат Нямхүү М103 Эс судлал
42 Батсүх Ханддарь М103 Эс судлал
43 Нямдаваа Оюунтуяа М103 Эс судлал
44 МАДЬ ЕЛИК М104 Дотрын өвчин судлал
45 Лхагвасүрэн Баяржаргал М104 Дотрын өвчин судлал
46 Хорлоо Надмид М104 Дотрын өвчин судлал
47 Амгалан Төмөртогтох М104 Дотрын өвчин судлал
48 Ганбат Мижидсүрэн М104 Дотрын өвчин судлал
49 Ганболд Амартүвшин М104 Дотрын өвчин судлал
50 Болдбаатар Норжмаа М104 Дотрын өвчин судлал
51 Баярбямба Оюунбилэг М104 Дотрын өвчин судлал
52 Батсүлд Нарангоо М104 Дотрын өвчин судлал
53 Ганболд Хандмаа М104 Дотрын өвчин судлал
54 Хатанбаатар Дашдэмбэрэл М104 Дотрын өвчин судлал
55 Мягмарсүрэн Баттуяа М104 Дотрын өвчин судлал
56 Гомбодорж Анхболд М104 Дотрын өвчин судлал
57 Батсайхан Саруулжавхлан М104 Дотрын өвчин судлал
58 Нямсүрэн Дэлгэр М104 Дотрын өвчин судлал
59 Төмөрзүрх Оюундарь М104 Дотрын өвчин судлал
60 Алтанбаатар Насанжаргал М105 Гэмтэл согог судлал, гэмтлийн мэс засал
61 Төмөрбаатар Оюундарь М105 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
62 Баярсайхан Тэгшжаргал М105 Гэмтэл согог судлал, гэмтлийн мэс засал
63 Shi Zhuang М105 Гэмтэл согог судлал, гэмтлийн мэс засал
64 Мягмаржав Мөнхжаргал М105 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан
65 Доржпалам Алимаа М105 Ерөнхий мэргэжлийн анагаах ухаан
66 Дашцэрэн Бямбасүрэн М105 Мэдрэлийн өвчин судлал
67 Ганхуяг Батцэцэг М105 Мэдрэлийн өвчин судлал
68 Доржготов Нансалмаа М105 Мэдрэлийн өвчин судлал
69 Нэргүй Энхтайван М105 Мэдээгүйжүүлэг,эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламж
70 Батбаяр Батхүрэл М105 Мэдээгүйжүүлэг,эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламж
71 Нанжид Биханзрагчаа М106 Мэс засал
72 Мөнхтогтох Түвшинбаяр М106 Мэс засал
73 Алтанзул Дамба-Юүрэн М106 Мэс засал
74 Отгонбаатар Халиунаа М106 Мэс засал
75 Хуанбай Ерханат М106 Мэс засал
76 Дэлгэрсайхан Солонго М106 Мэс засал
77 Огноо Номин-Эрдэнэ М106 Нүдний эмгэг судлал
78 Тунгалаг Булган М106 Нүдний эмгэг судлал
79 Доржжанцан Мөнхнасан М106 Нүдний эмгэг судлал
80 Мишиг Мандах М106 Сэтгэцийн эрүүл мэнд
81 Дашдаваа Доржмаа М106 Сэтгэцийн эрүүл мэнд
82 Энхжаргал Минжмаа М106 Сэтгэцийн эрүүл мэнд
83 Цэрэнбал Цэрэндолгор М106 Хавдар судлал
84 Сайнбаатар Хүрэлбаатар М106 Хавдар судлал
85 Сүхбаатар Эрдэнэсүх М106 Халдварт өвчин судлал
86 Нацаг Бадамханд М106 Халдварт өвчин судлал
87 Гантулга Хишигдэлгэр М106 Халдварт өвчин судлал
88 Энхээ Ундармаа М107 Хавдар судлал
89 МИНЖҮҮР БАЙГАЛ М107 Чих, хамар, хоолойн эмгэг судлал
90 Батдэлгэр Баясгалан М107 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
91 Эрдэнэбат Солонго М107 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
92 Батсүрэн Нацагдорж М107 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
93 Шагдарсүрэн Батнасан М107 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
94 Конференция Серикбол М107 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
95 Ванчиндорж Оюун-Эрдэнэ М107 Эмнэлзүйн шинжлэх ухаан
96 Балжинням Баярманлай М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
97 Батсүх Буянхишиг М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
98 Гончигсүрэн Оюун-Эрдэнэ М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
99 Цолмонбаяр Уянга М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
100 Дэлгэрсайхан Оюунтуяа М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
101 Төмөрбаатар Ургамал М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
102 Эрдэнэбилэг Сүрэнням М107 Эх барих, эмэгтэйчүүдийн өвчин судлал
103 Болормаа Эрдэнэтуяа М108 Тархвар зүй
104 Пүрэвсүрэн Түвшинбат М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
105 Игорь Мөнхжаргал М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
106 Тулга Энхжин М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
107 Дамдиндорж Батхишиг М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
108 Батаа Номин-Эрдэнэ М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
109 Чулуунсүх Уянга М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
110 Баттулга Долгормаа М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
111 Энхбат Есү-үжин М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
112 Батсайхан Батболд М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
113 Алтангэрэл Солонго М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
114 Амар Оюунжаргал М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
115 Балданцэрэн Наранхишиг М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
116 Мөнхбат Сэр-Од М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
117 Батдэлгэр Энх-Онон М108 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага
118 Ганболд Энхболд М109 Анагаах ухааны боловсрол судлал
119 Чулуунбаатар Долгорсүрэн М109 Анагаах ухааны боловсрол судлал
120 Пүрэвсүрэн Билэгсайхан М109 Нийгмийн эрүүл мэнд
121 Уламнэмэх Номин-Эрдэнэ М109 Нийгмийн эрүүл мэнд
122 Батбаяр Ариунзаяа М109 Нийгмийн эрүүл мэнд
123 Одонжил Цэрэнлхам М109 Нийгмийн эрүүл мэнд
124 Жаргалсайхан Баяржаргал М109 Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
125 Бямбаа Энхнасан М109 Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
126 Баржав Алимаа М109 Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
127 Батсайхан Майцэцэг М109 Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
128 Соронзонболд Марал М109 Орчин ба хөдөлмөрийн эрүүл мэнд
129 Мягмаржав Долгоржав М110 Сувилахуй
130 Гүнтэв Булган М110 Сувилахуй
131 Түмэндэмбэрэл Баярмаа М110 Сувилахуй
132 Янжмаа Номин-Эрдэнэ М110 Сувилахуй
133 Мөнхбаатар Болорчимэг М110 Сувилахуй
134 Бат-Очир Жигжидсүрэн М111 Уламжлалт анагаах ухаан
135 Хашбат Пүрэвжав М111 Уламжлалт анагаах ухаан
136 Чулуунбат Одончимэг М111 Уламжлалт анагаах ухаан
137 Alima М111 Уламжлалт анагаах ухаан
138 TAOGETAO М111 Уламжлалт анагаах ухаан
139 ALATENGSHA М111 Уламжлалт анагаах ухаан
140 Гомбо Тодмагнай М111 Уламжлалт анагаах ухаан
141 Соёлт Дулан М112 Эм зүй
142 Ганбат Азжаргал М112 Эм зүй
143 Ганзориг Бүжмаа М112 Эм зүй
144 Дашхүү Амартуул М112 Эм зүй
145 Лхасүрэн Ишдорж М112 Эм зүй
146 Цогтбаяр Мишээл М112 Эм зүй
147 Цогтгэрэл Золзаяа М112 Эм зүй
148 Машбат Энхтуяа М112 Эм зүй
149 Баасансүрэн Ганганмөрөн М113 Нүүр ам судлал
150 Батбаяр Батмөнх М113 Нүүр ам судлал
151 Эрдэнэбаатар Номин-Эрдэнэ М113 Нүүр ам судлал
152 Гарав Болортуяа М113 Нүүр ам судлал
153 Чинзориг Лхамсүрэн М113 Нүүр ам судлал
154 Нэмэхбаатар Мөнхжаргал М113 Нүүр амны согог, гажиг засал
155 Майнбаяр Номундарь М113 Нүүр амны согог, гажиг засал
156 Мөнхбаатар Номинзул М113 Нүүр амны согог, гажиг засал

БЛОГ РУУ ХАНДАЛТ ХИЙСЭН ТОО

ХАЙГААД ҮЗЬЕ

МЭДЭЭЛЭЛ

Powered by Blogger.

ХОЛБОО БАРИХ

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТУШААХ ДАНС

Featured Post Via Labels

Popular Posts

Join on Facebook

ЦАГ АГААР

Instagram Photo Gallery

Get in touch with us:

Name

Email *

Message *

АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬЭрдмийн болон Мэргэжлийн Сургалтын алба

Блог хаяг шинэчлэгдсэн тул Та ЭНД ДАРЖ шинэчлэгдсэн сайт руу нэвтэрнэ үү.