Monday, August 30, 2010

2010-2011 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

2010-2011 хичээлийн жилийн магистр, докторын сургалтын төлбөр

(Хүснэгт дээр даран томруулан үзнэ үү)

Сургалтын төлбөрийг ЭМШУИС-ийн ХААН банкны 5107018784 тоот дансанд тушаана уу.